Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BRÁNA K OCHRANĚ VAŠICH NÁPADŮ

Patentová kancelář PatOZ nabízí profesionální služby v oboru průmyslového vlastnictví, zejména zajištění ochrany pro Vaše známky, designy a technická řešení, včetně odborného poradenství.

Známka Design Technické řešení Monitoring Padělky

 

Specializace a letitá praxe

Složitost a dynamičnost procesů moderního světa vyžadují specializaci lidského konání. Stranou nezůstává ani oblast ochrany výsledků duševní lidské činnosti a nehmotných statků obecně, která se postupně etabluje jako svébytná disciplína s vlastním teoretickým rámcem, metodologií a rozhodovací praxí. Pro dobrou orientaci v oboru je proto nutná náročná a dlouhodobá průprava a praxe.

Pečlivost a důslednost

Náš tým zkušených pracovníků provádí komplexní posouzení případů našich klientů a předkládá ke zvážení všechny relevantní možnosti, jak dosíci spolehlivé ochrany jejich práv. Snažíme se být vždy takříkajíc „o krok napřed“ a předvídat možné důsledky zvolené či zamýšlené průmyslově-právní strategie. Úvodní konzultace je bezplatná!

Dvakrát měř...

Pro hladký průběh přihlašovacího řízení doporučujeme věnovat náležitou pozornost předmětu průmyslově právní ochrany před jeho přihlášením. V případě registrace průmyslových práv se navíc jedná o dlouhodobou záležitost a proto by rozsah ochrany u zapsaného předmětu měl zahrnovat co nejvíce variací jeho faktického užití a zároveň v maximální míře znemožňovat druhé straně jeho napodobení.

Naše služby

Zřízení Visegrádského patentového institutu

Mezivládní organizace Visegrádský patentový institut (VPI) byla zřízena 1. července 2016. Její činnost spočívá především v provádění mezinárodních rešerší a mezinárodního předběžného průzkumu ve smyslu Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Členy VIP jsou země tzv. Visegrádské skupiny, tj. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Více informací naleznete zde.

Dopad BREXITU na podnikatele

Pro zajištění ochrany duševního vlastnictví (známek, designů, obchodních jmen apod.) ve Velké Británii a zbylých státech EU nebude možno již využívat jednotného právního nástroje, ale bude třeba podstoupit dvě samostatná řízení, což si vyžádá vyšší náklady. Doporučujeme proto využít zbývajícího času k získání ochrany Vašeho duševního vlastnictví ve stávajících zemích EU v rámci jednoho přihlašovacího řízení.