BRÁNA K OCHRANĚ VAŠICH NÁPADŮ

Patentová kancelář PatOZ nabízí profesionální služby v oboru průmyslového vlastnictví, zejména zajištění ochrany pro Vaše známky, designy a technická řešení, včetně odborného poradenství.

Známka Design Technické řešení Monitoring Padělky

Naše služby

Zřízení Visegrádského patentového institutu

Mezivládní organizace Visegrádský patentový institut (VPI) byla zřízena 1. července 2016. Její činnost spočívá především v provádění mezinárodních rešerší a mezinárodního předběžného průzkumu ve smyslu Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Členy VIP jsou země tzv. Visegrádské skupiny, tj. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Více informací naleznete zde.

Dopad BREXITU na podnikatele

Pro zajištění ochrany duševního vlastnictví (známek, designů, obchodních jmen apod.) ve Velké Británii a zbylých státech EU nebude možno již využívat jednotného právního nástroje, ale bude třeba podstoupit dvě samostatná řízení, což si vyžádá vyšší náklady. Doporučujeme proto využít zbývajícího času k získání ochrany Vašeho duševního vlastnictví ve stávajících zemích EU v rámci jednoho přihlašovacího řízení.