DESIGN

Klasickým prostředkem získání formální ochrany pro design (vzhled) výrobku je průmyslový vzor. Zákon definuje průmyslový vzor jako „vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení“.

Oproti běžné představě zákon pokládá za výrobek nejen průmyslově nebo řemeslně vyrobené předměty, včetně jejich součástí, ale také obaly, uspořádání (angl. „get-up“) objektu, grafický symbol a typografické znaky. Podmínkou pro zápis průmyslového vzoru je jeho novost a individuální povaha. Vlastník průmyslového vzoru má výhradní právo užívat jej v obchodním styku a zakázat jeho užívaní druhým stranám.

Ochrana designu může být na území Evropské unie i neformální (tj. nezapsaná). Tento druh ochrany trvá 3 roky a vzniká dnem, kdy byl daný vzor poprvé zpřístupněn veřejnosti na území Evropské unie. Naproti tomu formální ochrana může platit až 25 let. Průmyslový vzor lze chránit také jako autorské dílo za podmínek stanovených autorským zákonem.

 

Naše cena za podání přihlášky průmyslového vzoru platného na území České republiky sestává z těchto položek:

  • 500,- Kč (správní poplatek); pokud přihlašoval a původce vzoru je tatáž osoba
  • 4.800,- Kč (odměna kanceláře)

V případě, že Vaše obchodní činnost není omezena pouze na území České republiky nebo plánujete podnikat i v zahraničí, můžete využít institutu průmyslového vzoru Společenství platného na celém území Evropské unie.

Naše cena za podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství sestává z těchto položek:

  • EUR 350 (správní poplatek)
  • 7.400,- Kč (odměna kanceláře)

(Uvedené ceny jsou bez DPH)

Kontaktujte nás

 

Další možností je podat přihlášku mezinárodního průmyslového vzoru a jeho prostřednictvím požadovat ochranu ve vybraných státech tzv. Haagské dohody. Cena za podání této přihlášky závisí mj. na vybraných zemích. Více informací Vám rádi sdělíme na požádání.

Vedle přihlašování průmyslových vzorů k ochraně zajišťujeme také zápis licencí, zástav, obnov, převodů práv a dalších změn v rejstříkových údajích. Dále se zaměřujeme na zastupování ve sporných řízeních před příslušnými úřady a soudy (návrhy na výmaz průmyslového vzoru, porušování práv k průmyslovému vzoru apod.).

Pro úplnost sdělujeme, že výše uvedené ceny jsou pouze orientační. Množstevní slevy a další bonusy vyplývající z dlouhodobé spolupráce jsou u nás samozřejmostí. Proto neváhejte a kontaktuje nás nebo přímo zavítejte do příjemného prostředí naší kanceláře a společně dohodneme nejlepší designovou i cenovou strategii.

Grantový program pro malé a střední podniky i v roce 2024

Také letos je spuštěn grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z Evropské unie chránit jejich práva z průmyslového vlastnictví. Přihlašovatelům může být proplaceno až 75% ze správního poplatku. PROTO NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE DOTAČNÍ PROGRAM!! V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Ochrana průmyslových práv vzhledem k situaci na Ukrajině

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky poskytuje přihlašovatelům a majitelům průmyslových práv z Ukrajiny podporu a v řízeních o jejich právech, např. při schvalování žádostí o prodloužení úředních lhůt, bude vždy zohledňovat aktuální situaci s ohledem na daný právní rámec. Více informací zde