ZNÁMKA

Pod široký pojem „známka“ či "označení" lze ve známkoprávní oblasti zařadit zejména následující instituty:

 

r

 ochranná známka

name

 obchodní jméno/firma

dj

 doménové jméno

box

 trade dress*

map

 zeměpisné označení

magglass

 označení původu

 

Klasickým a nejčastěji používaným právním institutem k ochraně označení je ochranná známka. Vlastník ochranné známky má výhradní právo užívat ji v obchodním styku pro dané výrobky/služby a zakázat její užívaní konkurenčním subjektům. Pro zápis označení do rejstříku ochranných známek je nutná jeho rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat obchodní původ takto označených výrobků/služeb. Platnost ochranné známky zapsané v České republice trvá 10 let a lze ji neomezeně obnovovat.

*) specifický vzhled výrobků určité značky nebo jejich obalů

 

Naše cena za podání přihlášky ochranné známky platné na území České republiky sestává z těchto položek:

  • 5.000,- Kč (správní poplatek pro přihlášku podanou pro 1 - 3 třídy tzv. Niceského třídění výrobků/služeb); za každou další třídu je správní poplatek vyšší o 500,- Kč
  • 3.800,- Kč (odměna kanceláře); a to bez ohledu na počet tříd výrobků/služeb

V případě, že Vaše obchodní činnost není omezena pouze na území České republiky nebo plánujete podnikat i v zahraničí, můžete využít institutu ochranné známky Evropské unie platné na celém území Evropské unie. Platnost ochranné známky Evropské unie trvá 10 let a lze ji neomezeně obnovovat.

Naše cena za podání přihlášky ochranné známky Evropské unie sestává z těchto položek:

  • EUR 850 (správní poplatek pro přihlášku podanou pro 1 třídu tzv. Niceského třídění výrobků/služeb); za 2. třídu je správní poplatek vyšší o EUR 50 a za každou další třídu vyšší o EUR 150
  • 6.900,- Kč (odměna kanceláře); a to bez ohledu na počet tříd výrobků/služeb

(Uvedené ceny jsou bez DPH)

Další možností je podat přihlášku mezinárodní ochranné známky a jejím prostřednictvím požadovat ochranu ve vybraných státech tzv. Madridské dohody. Cena za podání této přihlášky závisí mj. na vybraných zemích. Více informací Vám rádi sdělíme na požádání.

Spolu s podáním přihlášky ochranné známky nabízíme za zvýhodněnou cenu MONITORING pro území České republiky.

Kontaktujte nás

 

Provádíme rovněž rešerše označení spolu s posouzením jejich zápisné způsobilosti. V rejstříku ochranných známek zařídíme obnovu ochranné známky a zápis licence, zástavy, převodu práv a dalších změn v údajích. Dále se zaměřujeme na zastupování ve sporných řízeních před příslušnými úřady a soudy (námitky, návrhy na neplatnost/zrušení ochranné známky, porušování práv k označení apod.).

Pro úplnost sdělujeme, že výše uvedené ceny jsou pouze orientační. Množstevní slevy a další bonusy vyplývající z dlouhodobé spolupráce jsou u nás samozřejmostí. Proto neváhejte a kontaktuje nás nebo přímo zavítejte do příjemného prostředí naší kanceláře a společně dohodneme nejlepší známkoprávní i cenovou strategii.

Grantový program pro malé a střední podniky i v roce 2024

Také letos je spuštěn grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z Evropské unie chránit jejich práva z průmyslového vlastnictví. Přihlašovatelům může být proplaceno až 75% ze správního poplatku. PROTO NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE DOTAČNÍ PROGRAM!! V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Ochrana průmyslových práv vzhledem k situaci na Ukrajině

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky poskytuje přihlašovatelům a majitelům průmyslových práv z Ukrajiny podporu a v řízeních o jejich právech, např. při schvalování žádostí o prodloužení úředních lhůt, bude vždy zohledňovat aktuální situaci s ohledem na daný právní rámec. Více informací zde